Algemene informatieEen goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. 
Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind.  Om u goed te informeren maken wij gebruik van Social Schools Als nieuwe ouder ontvangt u via de mail een koppelcode waarna u zich kunt aanmelden bij Socials Schools. Wij raden u aan om de schoolapp van Social Schools te installeren op uw telefoon, zodat u altijd up to date bent. In de schoolapp wordt u op de hoogte gehouden van alles wat er afspeelt binnen de school en vooral binnen de klas.

 

We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast.
Ook doen we als school een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie. 

Mocht u specifieke vragen hebben over de (eventuele) zorg omtrent u kind(eren), dan kunt u een afspraak maken met de intern begeleider (juf Liesbeth). Het is wenselijk dit te doen ná overleg en afstemming met de groepsleerkracht.